Qui som

Els Potamolls és una associació sense ànim de lucre que neix a Cabanes l’any 2003.

La missió dels Potamolls és:

  •  Promoure activitats culturals i de lleure.
  • Afavorir la convivència, la interrelació i la comunicació.
  • Fomentar l’interès per la cultura.

 

La junta actual està constituïda de la manera  que segueix a continuació.

Òrgan de govern de l’Associació


Presidència: Roser Vila

Vicepresidència: Pere Ylla

Secretaria: M. Rosa Serra

Tresoreria: Aine Gibbings

Vocals


Vocalia del Club de Lectura: Maria Prim

Vocalia Comissió de Sant Isidre: Cati Aguer

Vocalia Teatre 125 volts: Sole Santos

Vocalia Sortides i excursionisme: Sara Ortega

Vocalia de contacte amb l’AMPA: Quiti Rovira (sortint)

Vocal: Pere Salleras

Vocal: Rafel Roura